Nadzor v DIO Kranjska Gora

Na nadzoru so bili prisotni: Marko KOŠIR, predsednik; Marija STOPAR, tajnica; Marija KUŽNIK, računovodja; Milun VASIĆ, član NO.