Nadzor v DI Tržič

Na nadzoru so bili prisotni: Marta MESAREK, predsednica; Joži LAHARNAR, tajnica; Marija SREČNIK, računovodstvo; Franc Emil GODNAU, predsednik NO.