Nadzor v DIO Piran

Na nadzoru sta bili prisotni: Nives ANTONIČ in Majda KOVAČIČ, referentka za šport.