Nadzor v DI Izola

Na nadzoru so bili prisotni: Franc POROPAT, predsednik; Marica GLAVINA, namestnica predsednika NO, Vesna VAZZAZ, tajnica, Tatjana KOBLAR, računovodstvo.