Nadzor v DI Ljubljana - Bežigrad

Na nadzoru so bili prisotni: Jelica ERCEG, predsednica; Sonja KOBENTAR, podpredsednica; Irena MAHNE, blagajničarka; Sonja SREBOT, predsednica NO.