Novice iz MDIO Litija in Šmartno pri Litiji

Člane Društva obveščamo, da odgovorno spoštujemo ukrepe Vlade, ki nam omejujejo dejavnost. Izvajamo le tiste aktivnosti, ki so skladne z ukrepi. Še naprej se lahko ob uradnih urah zglasite v pisarni Društva, kjer lahko plačate članarino, prevzamete letni koledar, se informirate o trenutni dejavnosti.  Za pravice in ugodnosti, do katerih ste upravičeni, pa jih morda še niste uspeli uresničiti predlagamo, da se najavite na razgovor ob sredah od 9. do 12. ure. Priporočamo, da imate v tem primeru s seboj potrebne dokumente.

Skoraj v celoti so bili izvedeni prednovoletni obiski na domovih, seveda z upoštevanjem samozaščitnih varnostnih ukrepov, samo do vrat. Ponovno pa vas pozivamo, da nam sporočite, če smo morda na katerega člana nehote pozabili ali prezrli. Svojo napako bomo vsekakor skušali popraviti.

Kljub omejitvam druženja pa bo socialna komisije v mesecu januarju morala pregledati vse vloge, ki so prispele v razpisnem roku za koriščenje kapacitet Zveze delovnih invalidov Slovenije za ohranjevanje zdravja in rehabilitacijske programe v letu 2021.     O odločitvah bodo posamezniki pisno obveščeni.

Ko se bodo ukrepi sproščali, bomo postopno začeli izvajati programe, ki jih bodo omejitve že dopuščale. O tem vas bomo nemudoma obvestili. Do takrat ostanimo odgovorni, potrpežljivi, predvsem pa ZDRAVI!

Bogomir Vidic, predsednik