Revija pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije

Letošnjo revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije smo zaradi situacije z virusom COVID-19 izvedli v spremenjeni obliki in sicer:  revijo smo izvedli tako, da smo posamezne pevske zbore posneli v njihovem domačem kraju, z upoštevanjem ukrepov NIJZ, in izdali DVD. Aktivnosti smo izvedli s sofinanciranjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, MDDSZ in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Od 23 pevskih zborov, ki so se prijavili na revijo, se je nato za snemanje odločilo 17 pevskih zborov. V septembru oziroma oktobru smo uspešno posneli
16 pevskih zborov. Prestavljeni termin snemanja, na željo Mešanega pevskega zbora Medobčinskega društva invalidov Žalec, pa je padel ravno v čas, ko so začeli veljati strožji ukrepi NIJZ,  in zbora žal nismo mogli posneti.

Nastopili so:
- Pevski zbor Društva invalidov Logatec in Društva upokojencev Logatec
- Pevski zbor Društva invalidov Ljubljana Moste-Polje
- Ženski komorni zbor Medobčinskega društva delovnih invalidov Maribor
- Pevska skupina Društva invalidov Črešnjevec
- Ženski pevski zbor ''Roža Portoroža'' Društva invalidov občine Piran
- Mešani pevski zbor Medobčinskega društva invalidov Lenart
- Mešani pevski zbor  ''Knapovsko sonce'' Društva invalidov Trbovlje
- Mešani pevski zbor ''Oton Župančič'' Društva invalidov Črnomelj
- Pevski zbor ''Matija Tomc'' Društva invalidov Metlika
- Ljudske pevke Cerklje ob Krki Društva invalidov občine Brežice
- Ljudske pevke ''Lastovke'' Društva invalidov Slovenj Gradec
- Ribniški fantje Medobčinskega društva invalidov Drava, Radlje ob Dravi
- Ženski pevski zbor ''Klasje'' Društva invalidov Muta
- Ženski pevski zbor Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline in Društva upokojencev Velenje
- Mešani pevski zbor Zgornjesavinjskega Medobčinskega društva invalidov Mozirje in Društva upokojencev Mozirje
- ''Bica Bend'' Društva invalidov Dravograd

Hvala pevcem, pevovodjem, vsem ostalim sodelujočim iz društev, pa tudi snemalcu SMM Multimedija Mitju Mladkoviču in napovedovalcu predstavitev posameznega zbora Dragu Kolarju, za še en nepozaben projekt