Iz DI Trbovlje

So meseci in dnevi, ko imaš dela na društvu  - vsega vrh glave in razmišljaš, kaj ti je tega treba in v mislih že počasi razmišljaš o zaključku dela na društvu.
Ta mesec brezdelja, stiki z invalidi, ki si še kako želijo ponovnega druženja - vendar se ne ve kdaj in tudi na  kak način bomo lahko zagotovili  kopalne dneve, srečanja športnikov, pevcev, sekcije ročnih del, ne nazadnje organizirali letovanje in izvajanje psihosocialne rehabilitacije v objektih ZDIS, nam daje ponovno energijo za delo.
Upam, da bo težji del kmalu za nami in bomo vendarle lahko kaj nudili članom.
Do takrat pa vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi.

Stanka Kink, DI Trbovlje