Podelitev listine "Občina po meri invalidov" za leto 2019 - Občina Prebold

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in  za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

 

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2019 prejmeta OBČINA PREBOLD in OBČINA MISLINJA.

 

V obeh občinah:

1. je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;

2. se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;

3. so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti  za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;

4. je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;

5. poročili o izvajanju akcijskega načrta za leto 2019 izražata, da se občini odgovorno odzivata in uresničujeta interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

Prilagamo vabili na slovesni  podelitvi!

Vljudno vabljeni!

 

vabilo občina Prebold

obrazložitev za podelitev - občina Prebold