MDI Litija - Šmartno : otvoritev novega doma invalidov

OTVORITEV NOVEGA DOMA INVALIDOV

Želja in ideja o izgradnji novega doma Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je stara več kot deset let. Nenehna rast članstva v društvu ter vse pestrejše izvajanje različnih aktivnosti so prerasle skromne prostore, ki smo jih zasedali in delili s sosednjim Društvom diabetikov. Predvidene so bile zelo različne možnosti, od adaptacij do novogradnje. Pretehtala je slednja, zato je bila prva pogodba o izgradnji novega doma kot samostojnega objekta na sedanji lokaciji sklenjena leta 2009. O zapletih pri gradnji vse do današnjih dni smo člane društva in ostale občane v svojih prispevkih v Občanu in priložnostnih srečanjih pogosto obveščali. Toda na veselje vseh uporabnikov smo le dočakali slavnostno otvoritev, ki je bila v petek, dne 21. junija in je sovpadala s praznovanjem praznika Občine Litija, ki kaže veliko razumevanje za težave invalidov. Vložek občine Litija v naš novi dom izstopa pri investiranju na invalidskem področju v Republiki Sloveniji.

Slavnostne otvoritve so se poleg članov društva udeležili župan Občine Litija Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše, direktorica občinske uprave Šmartna pri Litiji mag. Karmen Sadar, podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in predsednik koordinacije Zasavje Posavje Ivan Kostrevc, sekretarka Zveze delovnih invalidov mag. Tanja Hočevar, predstavniki donatorjev, sponzorjev, poslovni partnerji socialnega podjetja, predstavniki društev invalidov zasavsko posavske regije, predstavniki sorodnih društev iz obeh občin, javnih zavodov, izvajalcev gradnje ter medijev. Otvoritev je povezovala Aleksandra Mavretič iz Knjižnice Litija. V krajšem kulturnem programu je sodelovala vokalna ženska skupina Mavrica, ki deluje pri Društvu upokojencev Litija, mlada pevka iz Trbovelj Anja Pustak Lajovic, ki je oslepela kmalu po rojstvu in kljub življenju v temi uspešno zaključila srednjo šolo. Povezovalka programa pa je prebrala dve pesmi naše dolgoletne članice Jolande Kocjančič, ki se zaradi rehabilitacije v zdravilišču naše prireditve ni mogla udeležiti.
V svojem nagovoru sta litijski župan in podpredsednik zveze izrazila veliko zadovoljstvo nad dosežkom društva ter zaželela uspešno delo tudi vnaprej. Predsednik društva Miro Vidic pa je nanizal nekaj ključnih dosežkov zadnjih let, predvsem izredno povečanje članstva, od 200 članov leta 2003 na 994 v času otvoritve, dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, vse večje število koristnikov organiziranih aktivnosti in vsestransko angažiranost prostovoljcev društva. Z ustanovitvijo socialnega podjetja pred tremi leti pa so dane še dodatne možnosti za zmanjševanje prispevkov uporabnikov društvenih dejavnosti.

Simbolični trak ob vstopu v nove društvene prostore so prerezali litijski župan, podžupanja in predsednik društva. Gostje so si ogledali notranjost novega doma, ki je opremljen tudi z dvigalom, za potrebe težje mobilnih invalidov. V prostorih doma se bodo izvajali izobraževalni programi, sestanki z večjo udeležbo prisotnih, vodena telovadba prilagojena zmožnostim invalidov, športno rekreativne vadbe kot so namizni tenis, pikado, šah in balinčkanje-prstomet. V prvi vrsti pa bo dom služil druženju, ki je pomembno za vključevanje invalidov v vsakdanje življenje. Večino opisanih dejavnosti se je do sedaj izvajalo na različnih lokacijah, za katere je bilo potrebno plačevati najemnino.

Popoldansko srečanje je bilo namenjeno druženju težjih invalidov. Za dobro razpoloženje je poskrbel domači glasbenik Ado Bola. Njegov mikrofon pa je prvič v javnosti poprijela gostja dogodka Anja Pustak Lajovic in izkazalo se je, da sta izredno ubrani duet, za katerega upamo, da njun skupni nastop ni bil zadnji. Za skoraj 200 člansko zbrano družbo je bilo dobro posrbljeno tako s hrano, pijačo in postrežbo. Za sladke dobrote pa kot vedno poskrbijo spretne roke naših članic. Srečanje je popestril že tradicionalni srečelov in ob tej priliki se donatorjem in vsem, ki so prispevali različne uporabne dobitke, najiskreneje zahvaljujemo. Hvala tudi vsem udeležencem srečanja, ki so z navdušenjem pokupili vse srečke srečelova in z dobrim razpoloženjem dokazali, da ves trud pri organizaciji otvoritve doma in srečanja ni bil zaman. Še nekaj nam je bilo tistega petka izredno naklonjeno. Vreme. Dejavnik, na katerega žal ne moreš vplivati, toda tokrat je bil na naši strani.

Novi dom ni začetek nekaj novega. Je nadaljevanje in nadgradnja vsega dela in aktivnosti, ki so se v društvu odvijale že do sedaj pod 16-letnim vodstvom predsednika Mira Vidica, zaposlenih v društvu in invalidskem podjetju in ne nazadnje ubrani številni ekipi prostovoljcev.
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k uspešnemu dogodku, ki se bo z veliki črkami zapisal v kronologijo Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Vera Bric