AKTIVI DELOVNIH INVALIDOV

Sestanka predsednikov DI in vodij aktivov, ki imajo aktive delovnih invalidov so se udeležili iz MDI Šaleška dolina, MDI Ptuj, DI Maribor, DI Ljubljana Vič - Rudnik, DI Grosuplje, DI Ajdovščina Vipava, DI Slovenska Bistrica, MDI Litija in Šmartno pri Litiji, DI Ljubljana Moste - Polje in DI Slovenj Gradec.
Teme sestanka so bile: Zgodovina in delo ZDIS, aktivnosti ob 50-letnici; Analiza delovanja aktivov delovnih invalidov; Prenos dobrih praks; Spodbujanje oblikovanja aktivov delovnih invalidov v okviru DI; Prepoznavnost aktiva v lokalnem okolju; Spodbujanje invalidk za prevzemanje vodstvenih in upravljavskih funkcij.