DI Sevnica: aktivnosti

VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA INVALIDOV SEVNICA

V sredo, 7. marca ob 16. uri je potekal volilni zbor članov društva invalidov Sevnica, ki je bil v spodnjih prostorih jedilnice Lisce. Udeležba je bila zelo dobra, saj se je volilnega zbora udeležilo 93 članov DI Sevnica. Med 15 minutnim odmorom sta učenki Osnovne šole Savo Kladnik Sevnica, Ela in Mia zaigrali na citre in klarinet nekaj skladb v počastitev praznika dneva žena.
Volilnega Zbora so se udeležili tudi gostje: predsednik ZDIS Drago Novak, predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, predsednik DI Zagorja Zvone Poznič, predsednica DI Krško Mimica Stopinšek in predstavnik DI Radeče.
Predsednik društva, Franc Boljte in predsedniki društvenih organov so podali poročila za leto 2017. Ugotovljeno je bilo, da smo v društvu pozitivno in uspešno poslovali. To potrjujejo tudi poročila predsednika DI Sevnica, predsednika Nadzornega odbora in Častnega rasodišča. Poročila so bila soglasno sprejeta.
Plan, ki ga je podal predsednik društva za leto 2018 in letni plan je bil potrjen. Sprejeti so bili načrti za leto 2018. Vodstvo obljublja, da se bomo še naprej trudili izpolnjevati FIHO programe in smernice ZDIS. Posebno pozornost pa bomo namenili delovanju na lokalni ravni. Skrb za ohranjanje zdravja in druženje so temelj za dobro fizično in psihično počutje invalida, ki je osnova delovanja društva.
Na volilnem zboru smo soglasno izvolili novo vodstvo v organe DI Sevnica za obdobje 2018 – 2022 in predsednika DI Sevnica.
Zbor je pozdravil predsednik ZDIS in pozitivno ocenili delo društva invalidov Sevnica, gostje pa so se pohvalno izrekli o delovanju in medsebojnen sodelovanju.
Po končanem zboru in po okusni malici je bilo prijetno druženje. Člani so bili zelo zadovoljni z rezultati preteklega leta in druženja in skupaj smo preživeli še eno lepo popoldne.
 

KOPALNI DAN DOBOVA

V petek, 9. marca smo se člani društva invalidov Sevnica odpravili v Dobovo na 1. kopalni dan v letošnjem letu, v sklopu ohranjevanje zdravja. Iz Sevnice smo krenili proti Dobovi ob 13.00 uri. Bilo nas je kar za en avtobus in sicer 45 članov DI Sevnica. Kopalni dan je potekal pod vodstvom naše socialne komisije in prevozništva AP Novak Sevnica.
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli zelo okusno malico in druženje. Po nagovoru predsednika DI Sevnica, ki je prisotne pozdravil, smo se v večernih urah zadovoljni odpravili proti domu. Vabimo vas na naslednji kopalni dan, ki bo 11. maja, pa tudi, da se udeležujete ostalih naših dejavnosti.

Roman Novšak, DI Sevnica