Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Terme Dobrna, 24.11.-25.11.2017

Zveza delovnih invalidov Slovenije je letos zadnjič organizirala dvodnevno usposabljanje za invalide in prostovoljce, ki delajo na naših društvih invalidov in sicer v Termah Dobrna, 24.-25.11.2017. Predavanja so zajemala naslednje teme: prvi dan v dopoldanskem času sta nam predavali in predstavili projekt ZPML "POMEŽIK SONCU" Breda Krašna in igralka Urška Vučak Markež, v popoldanskem času pa se je predavanje  nanašalo na dve temi - prvo smo poslušali predavateljico dr. Heleno Jeriček Klanšček o Krepitvi samopodobe in čustvene inteligentnosti pri  delovnih invalidih, nato pa še dr. Tjašo Filipčič o Opolnomočenju delovnih invalidov skozi telesno aktivnost. Drugi dan je bilo predavanje le  eno in to v dopoldanskem času, predavala nam je predavateljica Ružica Petrovičič iz CSD Maribor, tema pa se je nanašala na Žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola(oblike, znaki nasilja in kako se odzvati). Pri večerji nas je nagovoril redsednik Zveze Drago Novak in nam zaželel vse najlepše v novem letu.