DI Ribnica - interni nadzor

Komaj je nova tajnica Marija pričela z delom v društvu, pa je že morala pripravljati dokumentacijo za interni nadzor.