MDI Šaleške doline - interni nadzor

Novo vodstvo je pazljivo prisluhnilo napotkom nadzorne skupine, da bodo nadaljevali poslanstvo invalidske organizacije.