Poročilo predsednika ZDIS - december 2016

01.12.2016 – 56. seja UO Fiesa; ZDIS; Sprejem pri predsedniku RS g. Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu in predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju

Seje sva se udeležila s članico UO Fiese Zdenka Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 55. seje UO Fiesa smo potrdili.
Pod točko 2 smo se dogovorili za najemno pogodbo za hotel Fiesa.
Pod točko 3 smo se dogovorili, da bomo naslednjo sejo imeli 13.12.2016 in se dogovorili za investicije v hotel Fiesa.

Sprejem za vse invalidske organizacije, ki so ga priredili predsednik RS g. Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez in predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Spregovoril je g. Borut Pahor, predsednik RS in g. Boris Šuštaršič, predsednik NSIOS.
Po končanem uradnem delu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.

02.12.2016 – Proslava ob mednarodnem dnevu invalidov Koroške regije – Muta

DI Muta je organiziralo osrednjo regijsko proslavo ob Mednarodnem dnevu invalidov in zaključek Pedagoške akcije.
Prisotni so bili vsi predstavniki vseh koroških društev invalidov; župan občine Muta, Mirko Vošner; župan občine Vuzenica Franjo Golob in poslanec DZ RS Benedikt Kopmajer in slavnostni govornik Drago Novak.
Na začetku proslave nam je ženski pevski zbor Klasje zapel himno – Zdravljico, nato so nam zapeli še dve pesmi. Pozdrav in napoved proslave je vodila Alojzija Gerhold, ki je čudovito vodila in povezovala proslavo.
Na začetku proslave nas je pozdravil župan občine Muta Mirko Vošner, poudaril je, da občina počasi spreminja mišljenje in odpravlja ovire v občini. Zaželel nam je veliko uspeha in nam čestital ob Mednarodnem dnevu invalidov, ter nam zaželel vesele Božične praznike ter srečno, zdravo Novo leto 2017.
Učenci OŠ Muta so nam zapeli dve pesmi.
Predsednik DI Muta Jožef Freidl je pozdravil vse navzoče in čestital ob mednarodnem dnevu invalidov.
Po govoru predsednika nas je pozdravil slavnostni govornik predsednik ZDIS Drago Novak. V nagovoru sem v imenu ZDIS pozdravil vse udeležence proslave, povedal, da je pravico do polnega in enakopravnega vključevanja in sodelovanja v družbi zapisana v Konvenciji o pravicah invalidov in s tem, ko jo je leta 2008 Republika Slovenija ratificirala, se je zavezala k njenemu uresničevanju. Na odpravo ovir se v svojem bistvu osredotočata tudi Evropska strategija o invalidnosti 2010 – 2020 in Akcijski program za invalide 2014 – 2021, kjer je zapisano, da so invalidi zmožni enakovredno prispevati k razvoju družbe in da njihove zmogljivosti še niso v celoti realizirane zaradi prenekaterih ovir in zmanjšane dostopnosti, s katero se invalidi srečujejo v življenju.
Vsem invalidkam in invalidom ter ljudem dobre volje, ki jim je mar za kvalitetno življenje invalidov, pa sem čestital ob Mednarodnemu dnevu invalidov!
Priznanja učencem za najboljše prispevke v okviru 27. Pedagoške akcije sta podelila Jože Freidl in Drago Novak.
Imeli smo bogat kulturni program. V kulturnem programu so sodelovali: ženski pevski zbor »Klasje«; učenci iz OŠ Muta; učenka OŠ Muta Mineja Husič je prebrala svoj sestavek; ansambel »Diaton« in literarna skupina »Utrip zg. Drava« je izvedla igro »Ginekološka ambulanta«.
Po končanem kulturnem programu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.

06.12.2016 – ZDIS; Podelitev listine »Občina po meri invalidov« - občini Majšperk

Sestanek s Sanjo Jablanovič PIC

Sestanek s Sanjo Jablanovič glede Bele knjige in odgovorov, ki jih je podalo MDDSZ.

Podelitev listine »Občina po meri invalidov« - občini Majšperk

Svečana podelitev listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« - prejemnici občini
Majšperk je bila 06.12.2016 ob 16.00 uri v prostorih Kulturno poslovnega centra Majšperk, Majšperk 39; Majšperk.
Govorniki so bili: Drago NOVAK, predsednik ZDIS; Rajko ŽAGAR, predsednik projektnega sveta ZDIS za projekt »Občina po meri invalidov«; Borut SEVER, predstavnik NSIOS-a;
dr. Darinka FAKIN, županja občine Majšperk; Jože ROBER, predsednik DI Majšperk in Kidričevo.
Na svečani podelitvi so bili prisotni: županja občine Majšperk ga. dr. Darinka Fakin; predsedniki/ce društev delujočih v občini Majšperk; občinski svetniki; podžupani; Svet za invalide; DI Črešnjevec, DI Slovenska Bistrica, DI Maribor, MDI Ormož, DI Majšperk, člani projektnega sveta ZDIS; Miran Krajnc, bivši predsednik ZDIS; itd…
V svojem nagovoru sem v imenu ZDIS pozdravil zbor, izrazil priznanje občini za dosedanje delo, ki ga je izvedla, ter se zavezala, da bo s konkretnim programom in dogovorom odgovorna za čim bolj kvalitetno življenje vseh občanov, tudi invalidov.
Čestital sem jim ob Mednarodnem dnevu invalidov.
Podelil sem listino in skulpturo županji občine Majšperk in skulpturo predsedniku DI Majšperk in Kidričevo.
Izvedli so zelo lep kulturni program, v katerem so nastopali mladinski pevski zbor GŠ Majšperk, flavtistka Marta Majcen in MPZ Svoboda občine Majšperk..
Po končanem kulturnem programu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih.

Podal sem izjavo za Radio Ptuj.

08.12.2016 – ZDIS; 5. seja IO MDI Škofja Loka

1. izredna seje Komisije za socialne in zdravstvene programe
Udeležil sem se 1. izredne seje
Prisotni: Srečko Matkovič, predsednik; Marina Kalan, članica; Emerik Topler, član; Drago Novak, predsednik ZDIS; mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Erika Burnik, strokovna sodelavka ZDIS.
Pogovorili smo se na osnovi sklepa UO ZDIS, da se uskladijo cene kapacitet za izvajanje PSP »Ohranjevanje zdravja za leto 2017« v Termah Čatež, Simonovem zalivu Izola, Termah Ptuj zaradi čiščenja apartmajev.

Podpis pogodbe za javna dela v Termah Čatež (ZRSZZ OE Sevnica)

Udeležil sem se 5. seje IO MDI Škofja Loka v poslovnih prostorih MDI Škofja Loka, dne 08.12.2016 ob 16.30 uri.
Vsi člani so prejeli dnevni red.
Dnevni red:
1. Pregled zadnjega zapisnika IO z dne 9.11.2016
2. Podpis izjav članov IO, delovnih organov o varovanju zaupnih in osebnih podatkov
3. Plan obdaritve »težkih invalidov« ob novem letu 2017
4. Načrt in izvedba, s pomočjo IO, pri pobiranju članarine
5. Ureditev sprejema pravilnika »Pravilnik o izplačilih prostovoljcem MDI Škofja Loka«
6. Priprava za izvedbo spletne strani MDI Škofja Loka
7. Razno

Poročal sem vsem članom IO, NO in ostalim, ki so bili prisotni, da mora DI izvajati vseh 8 PSP, zato prejema sredstva FIHO. Plane na razpis FIHO smo oddali 24.10.2016. Veliko je administracije, kot so poročila, razpisi, planiranje in poročanje, itd… Člani IO, ki ste bili izvoljeni v organe vsi odgovorni za dobrobit vseh vaših članov MDI Škofja Loka. Delujemo po Zakonu o društvih in Zakonu o invalidskih organizacijah. Sprejete imate statut, vaš krovni akt, poslovnike, pravilnike, itd… Če potrebujete kaj se obrnite na ZDIS in vam bodo posredovali vzorec.
Zapisnik prejšnje seje so potrdili. Člani IO so podpisali izjavo o varovanju zaupnih in osebnih podatkov. Obdarili bodo 43 uporabnikov, dobili se bodo v ponedeljek, dne 12.12.2016 in pripravili pakete za uporabnike, ter se dogovorili, kdaj bodo predali pakete uporabnikom. Dogovorili so se glede pobiranja članarine za leto 2017. Potrdili so Pravilnik o izplačilih prostovoljcem MDI Škofje Loke. Irena Lang bo do naslednje seje vprašala svojega sina glede izvedbe spletne strani MDI Škofja Loka (izvedba, cena, rok izvedbe, vzdrževanje spletne strani, itd…).

13.12.2016 – 57. seja UO Fiesa

Seje sva se udeležila s članico UO Fiese Zdenka Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 56. seje UO Fiesa smo potrdili.
Pod točko 2 smo se dogovorili za investicije v hotel Fieso.
Pod točko 3 smo se dogovorili za najemno pogodbo za hotel Fiesa.

14.12.2016 – Skupščina NSIOS

Udeležil sem se Skupščine NSIOS-a v Hotelu Union v Ljubljani.

22.12.2016 – ZDIS

Razgovor s predsednico Strokovnega sveta ZDIS mag. Andrejko Fatur Videtič.
Podpis pogodb, ki so prišle na ZDIS.
Razgovor s predsednikom DI Ljubljana Vič Rudnik.
Razgovor s predsednico in tajnico DI Ljubljana Šiška.