KOO Obalno kraške regije, 12.01.2017

DI iz KOO Obalno kraške regije so se sestala v Sežani na usposabljanju "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" - priprava poročila za FIHO, ZDIS in MDDSZ. Obnovili so definicijo in vsebino posebnih socialnih programov ter zahteve iz zakona o društvih in zakona o invalidskih organizacijah na konkretnih primerih, ki so jih izpostavili prisotni.