MDDI Celje: Dan odprtih vrat

3. december praznujemo mednarodni dan invalidov. Takrat je že mrzlo, zato smo se v našem društvu odločili, da praznujemo v septembru, ko so dnevi dolgi in topli in tako naši člani lažje pridejo na praznovanje.

Praznovanje smo pripravili na dvorišču društva. Na praznovanje smo preko medijev in obvestil povabili člane, občane Celja, Vojnika, Dobrne in Štor. Zgodaj zjutraj so nam prijazni predstavniki občine Vojnik pripeljali gasilske klopi.

Pripravili smo ustvarjalne delavnice, klepetalnico, razstavo ročnih del naših Zvončnic, strokovno svetovanje z merjenjem vitalnih funkcij in brezplačno pravno svetovanje pravnice za vsa vprašanja vezana na invalide in invalidnosti. Na naše povabilo se je z veseljem odzval g. Miha, ki na Ključarjevi domačiji biološko kmetuje in se ukvarja z zeliščarstvom, ki ga je predstavil prisotnim.

V goste smo povabili še predstavnike društev Paraplegikov JŠ, predstavnike društva Slepih in slabovidnih Celje in predstavnike Iskric, ki so se na stojnicah predstavili. Za uvod so se nam s svojimi narodnimi plesi in petjem predstavili folkloristi iz varstvenega delovnega centra Šentjur pod vodstvom naših članov Gelce in Jožeta Grmek. Zapeli so in odplesali dva spleta narodnih plesov.

Nato sem pozdravila prisotne in poudarila pomen druženje in tkanja prijateljskih vezi med invalidi. Velik pomen delovanja društva je tudi medsebojna, humanitarna in prostovoljna pomoč med invalidi.

Časi niso prijazni, še manj pa so ugodni za invalide. Mnogo invalidov se s svojimi dohodki le s težavo preživlja.

Pokojnine so zelo nizke, mnogi invalidi so brez služb, živijo od nizkih nadomestil.

Ko delavec hudo zboli in ni več sposoben opravljati svojega dela, lažjega in njemu primernega dela ni. »Pristane« na Zpiz-u in to nadomestilo je prenizko za normalno življenje. Žal so zdravila in terapije, ki bi mu pripomogle k vzdrževanju zdravja, zelo drage in si jih ne morejo privoščiti.

Invalid je tisti, ki prvi izgubi službo in je tudi tisti, ki jo zadnji dobi. Spregovorila sem tudi o delu v društvu in sodelovanju med občinami, s katerimi lepo sodelujemo in nam pri delovanju veliko pomagajo. Zelo ponosna pa sem tudi na »svojo« občino, v kateri nam je s skupnimi močmi uspelo pridobiti laskavo listino »Občina po meri invalidov« Vojnik. S tem projektom bomo nadaljevali tudi v občinah Dobrna in Štore. Skozi ta pr­­­­­ojekt vzpodbujamo občane in krajane pri medgeneracijskem sodelovanju, osveščanju, obveščanju krajanov, odstranjevanju ovir in se trudimo kraj urediti prijazen za boljše in lepše življenje vseh.

Pozdravila nas je tudi bivša poslanka Sonja Ramšak, ki je spregovorila o zakonu o osebni asistenci in na splošni pomoči invalidom do te mere, da bo invalid v kraju samostojno in lepo živel. Pozdravili so nas tudi župan občine Štore g. Miran Jurkošek, župan občine Vojnik g. Branko Petre, pooblaščenka župana občine Dobrna ga. Branka Gal, vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Celje ga. Polona Ocirk in podpredsednik MDDI Celje Branko Delčnjak.

Pomen druženja, tkanja vezi med občani je zelo pomembno, saj skupaj smo močnejši in težave kar hitro vsaj za kratek čas izzvenijo. Če nismo sami, če bolečino delimo, ob takih trenutki marsikatera tableta ostane v škatlici.

Vsi so bili enotni, da se s skupnimi močmi trudimo za dobrobit invalidov. Prav je, da spregovorimo o naših težavah, o možnostih boljšega življenja v okolju, kjer bivamo in prav je, da opozorimo nase kot enakopravni člani naše družbe.

Ob okusni hrani smo se družili v delavnicah, si izmenjali izkušnje in pogovarjali o težavah in ovirah v okoljih, kjer živimo. Velika težava je tudi glede parkiranj v mestnih jedrih in o zlorabi parkirnih kart. V delavnicah smo izdelovali svečnike in si urili ročne spretnosti, oči smo si spočili na prelepih izdelkih naših Zvončnic, v klepetalnici smo si izmerili pritisk in se pogovorili kako izboljšati način življenja, pravnica pa je odgovarjala na vprašanje naših za to zainteresiranih invalidov.

Člani in občani smo se družili in sproščeno ugotavljali, da je na tak način lahko tudi dan lepši in bolj brezskrben.

Ker je bil predsednik zveze delovnih invalidov Slovenije v zadnjem trenutku zadržan, me je pooblastil, da sem prisotne pozdravila tudi v njegovem imenu.

Dan se je kar prehitro prevesil v večer, ko smo se polni novih doživetij morali posloviti z obljubo, da podobno srečanje in praznovanje pripravimo čez leto dni.

Hvala vsem, ki ste si vzeli čas zase in za so občane, hvala govornikom, hvala vsem aktivistom, ki ste poskrbeli za pogostitev, razstavo in delavnice, hvala gasilcem in voznikoma občine Vojnik, medijem, zeliščarju in vsem, ki ste popisali list naših srečanj in praznovanj z lepimi utrinki.

 

Dragica Mirnik, predsednica MDDI Celje