Poročilo predsednika ZDIS - avgust 2016

30.08.2016 – ZDIS

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

Sestanek MDI Idrija - Cerkno glede delovanja društva in glede pregleda dokumentacije DI za leto 2015 po sklepu UO ZDIS.

Prisotni s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Prisotni s strani MDI Idrija-Cerkno so bili: Ljudmila Erjavec, predsednica MDI; Miroslav Pišljar, tajnik MDI in Tatjana Oblak, s.p. – računovodski servis.

  • Podatki o poslovanju in podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih se morajo ujemati

  • Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati prispevke uporabnike, kadar jih MDI pobere od uporabnikov za ta namen

  • PSP imajo določeno vsebino, namene in cilje, kriterije za koriščenje PSP, zato določene stroške nismo priznali pri vseh PSP, ker jih niso pravilno uvrstili v PSP.

  • Stroški aranžmajev (svečni, cvetlični) sodijo v delovanje

  • Stroški izdelave znamkic sodijo v delovanje

  • Stroški bančnih provizij in stroški računovodskih storitev sodijo v delovanje

  • MDI Idrija - Cerkno mora slediti dogovorjeni vsebini v posebnih socialnih programih ZDIS na lokalni ravni.