Poročilo predsednika ZDIS - maj 2016

05.05.2016 – 3. seja UO NSIOS; ZDIS

Udeležil sem se 3. seje UO NSIOS v sejni dvorani URI-Soča v Ljubljani.
Potrdili smo dnevni red.
Uskladili smo predlog dikcije 7. člena NSIOS predloga Zakona o FIHO in FŠO.
Povedal sem tudi glede Bele knjige.
NSIOS mora pripraviti dopis, katerega vse IO podprejo, glede ribičije.

Razgovor z Matjažem Juhartom in Alešem Časarjem glede zadnje seje UO Fiesa in priprava na naslednjo sejo.

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov – za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov; Terme Topolšica, 06.05.2016

V Termah Topolšica je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov.

Usposabljanja se je udeležilo 100 invalidov, ki prostovoljno delajo na DI.

V drugem delu sem se udeležil 4. delavnice, ki jo je vodila sekretarka ZDIS mag. Tanje Hočevar z naslovom: »Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI informativna dejavnost«. Po delavnicah sem se pogovoril z udeleženci usposabljanja, ter z mentorji delavnic.

12.05.2016 – 54. seja UO Fiesa; ZDIS

Seje sva se udeležila skupaj z Zdenko Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 53. seje UO Fiesa smo potrdili z spremembami.
Pod točko 2 smo sprejeli poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v Hotel Fiesa in kamp Fiesa.
Potrdili finančno poročilo pod točko 3.
Pod točko 4 smo obravnavali dopis R-IMMO-S d..o.o. z dne 24.03.2016 in dopis družbe Sinep d.o.o. z dne 14.3.2016 glede prodaje zemljišča. Sprejeli smo sklep, da pooblaščamo predsednika UO Fiesa in upravitelja Fiese, da stopijo v kontakt in da se dogovorijo za ceno in nam poročajo na naslednji seji kaj so se dogovorili.

Zapisnik seje UO Fiesa sledi.

18. revija pevskih zborov društev invalidov ZDIS – Logatec, 14.05.2016

Na osemnajsti reviji pevskih zborov društev invalidov naše Zveze je sodelovalo 21 pevskih zborov. Sodelovalo je 336 pevk in pevcev z pevovodji in spremljavo.

Izvedena je bila 14.5.2016 v Logatcu v organizaciji ZDIS in DI Logatec.

DI Logatec, predsednik gospod Rudolf Korenč in prostovoljci zaslužijo vso pohvalo in zahvalo za zelo dobro opravljeno delo in organizacijo, za številne aktivnosti, ki so jih opravili prostovoljci društva (priprava programa, peka peciva, itd...). Moram še pohvaliti voditeljico - povezovalko programa, ki je zelo lepo vodila program pevske revije (pred nastopov vsakega pevskega zbora je predstavila delo zbora).

Prisotni na reviji so bili: župan občine Logatec g. Berto Menard in predsedniki DI, katerih pevski zbori so nastopali.

17.05.2016 – Nadzor v DI Radeče; Nadzor v DI Rimske Toplice; Nadzor v DIO Laško

Interni nadzor na DI Radeče.

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani DI Radeče so bili: Franc Gros, predsednik DI; Leopold Hočevar, predsednik NO; Manja Železnik, računovodja in Ida Rozman, tajnica DI.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupnega seznama neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; stroškovna mesta in nosilce; itd…

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti.

Interni nadzor v DI Rimske Toplice

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani DI Rimske Toplice: Angela Vodičar, predsednica DI; Silvestra Mali, predsednica NO; Milena Počivalšek, tajnica DI in Zdenka Mažgon, računovodkinja.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupnega seznama neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; stroškovna mesta in nosilce itd… Pohvalili smo, da so zelo kvalitetno naredili letno poročilo.

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti.

Interni nadzor v DIO Laško

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani DIO Laško: Mihael Lončar, predsednik DI; Franc Teršak, predsednik NO; Cvetka Šadl, blagajničarka DI; Viktor Korun, tajnik DI in Anica Medved, računovodkinja – računovodski servis Konting.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju (imajo starega iz leta 2005 in morajo sprejeti nov pravilnik na naslednji seji IO) in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupnega seznama neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; stroškovna mesta in nosilce; itd…

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti

19.05.2016 – ZDIS

Razgovor s Jožefom Freidlom, članom UO ZDIS in predsednikom DI Muta.

Sestanek s Janezom Podržajem, predsednikom Zveze društev vojnih invalidov Slovenije in mag. Vladom Peganom, sekretarjem Zveze društev vojnih invalidov Slovenije o delovanju Zveze, zakonih, o članu njihove zveze in naše zveze.

Razgovor s Vesel Šaljom o delovanju DI Trbovlje.

24.05.2016 – Nadzor v MDI »Drava« Radlje ob Dravi; Nadzor v DI Muta

Interni nadzor v MDI »Drava« Radlje ob Dravi

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani MDI »Drava« Radlje ob Dravi so bili: Stanislav Pajtler, predsednik MDI; Franc Pušnik, predsednik NO; Silva Kovačič; Ana Čagran, računovodja – računovodski servis Analit d.o.o. in Tanja Žavcer, tajnica MDI.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo nekaj, vendar nimajo skupnega seznama neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; stroškovna mesta in nosilce; itd…

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti. Po e-mailu nam bodo posredovali zapisnik NO, kjer so potrdili Letno poročilo za leto 2015, posredovati nam tabelo 2015, katero so imeli za plan in poročilo FIHO.

Interni nadzor v DI Muta

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani DI Muta so bili: Jožef Freidl, predsednik DI; Alojzija Gerhold članica NO, opravičila predsednico NO; Krajnc Danica, blagajničarka; Antonija Čeh, računovodkinja in tajnica DI.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo, imajo tudi podroben seznam uporabnikov, ki so koristili storitve, imajo tudi skupen seznam neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; stroškovna mesta in nosilce itd….

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti.

31.05.2016 – 9. seja UO ZDIS; Sestanek na FIHO-tu

Sestanek na FIHO-tu

Prisotni na sestanku: g. Drago Novak, predsednik ZDIS; ga. mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS; g. Srečko Matkovič, predsednik DI Črnomelj.
Prisotni s strani FIHO-ta: g. Štefan Kušar, direktor FIHO; ga. Janja Vrečko, strokovna sodelavka FIHO
Pogovorili smo se o delovanju društev in investicijah društev.