Poročila predsednika ZDIS, marec 2016

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov – za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov; Terme Dobrna, 04.03.2016  

V Termah Dobrna je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov. 

Usposabljanja se je udeležilo preko 100 prostovoljk in prostovoljcev iz naših društev.

Po kosilu smo udeleženci poslušali predavanje dr. Sanje Rozman: »Sprememba v srcu«. V pavzi sem s sodelovanjem ga. Tatjane Bečaj, strokovne sodelavke ZDIS razdelil vsem udeleženkam in udeležencem »Punčke«, katere so izdelale pridne roke prostovoljk iz DI Žiri. Po pavzi nam je vsem udeleženkam in udeležencem usposabljanja predaval mag. Cveto Uršič: »Pričakovane spremembe na področju invalidskega zavarovanja«. 

 

09.03.2016 – 1. seja UO NSIOS 

Udeležil sem se 1. seje UO NSIOS v sejni dvorani URI-Soča v Ljubljani.

Točko 4. nam je predstavil Gal Jaklič, to je projekt, katerega sredstva so dobili iz Norveškega sklada za ta projekt. Sprejeli smo sklep, da potrjujemo projekt, da pozivamo vse IO da sodelujejo pri projektu in da ZŠIS-POK naj izvede koordinacijo za šport invalidov in naj pozove IO za pomoč, da vsa lokalna društva in IO posredujejo podatke za katalog redne vadbe, ki jo izvajajo za invalide.

Zapisnik 3. seje bomo obravnavali in potrdili na naslednji seji. 

Pod točko 2., je poročal tajnik NSIOS-a, o finančnem poročilu in o delovanju NSIOS-a za leto 2015. Potrdili smo ga s pripombami, katere morajo biti zapisane v zapisniku.

Poročali so nam s strani Komisije pri FIHO-tu ( udeležili so se seje 3 člani), da se bodo spremenila Pravila FIHO-ta in spremenil se bo Pravilnik o nadzorih (obrazec in zapisnik). Govorili smo, da se naj pripravi metodologija, ki bo bolj upoštevala IO oziroma invalide.

Točko 3. smo poslušali programsko zasnovo in finančni načrt NSIOS-a za leto 2016. Tudi tu smo dali pripombe, katere morajo biti zapisane v zapisniku. Potrdili smo zaposlitev enega pravnika za dobo 1 leta. 

Potem sem zapustil sejo ob 14.30 in odšel v Sevnico.

 

16.03.2016 – Ogled kapacitet v Termah Čatež

Ogledal sem si izvedbo del v hišicah 117,118 in 119 Terme Čatež.

Potrebno je zamenjati kopalniške kadi v vseh treh hišicah iz 80x80 na 90x90. Dobaviti kuhinje in ostalo pohištvo, ki je potrebno v hišicah. Urediti ogrevanje v vseh hišicah in urediti oz. zamenjati plafonjere v vseh treh hišicah, da bodo vse enake.

 

24.03.2016 – ZDIS; 2. seja NO ZDIS 

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

 

Udeležil sem se seje NO ZDIS

Bil sem prisoten, ko je računovodja ga. Saša Auguštin razlagala Letno poročilo za leto 2015 članom in predsednici NO.

Podal sem vprašanja predsednici in članom NO ZDIS, da premislijo in sprejmejo sklepe glede nenamenske porabe sredstev 23 DI; pritožbe anonimnih piscev; obvestil sem NO glede pogodb o financiranju DI, ki jih nismo posredovali KOO Gorenjske in Ljubljanske regije.

 

29.03.2016 –  8. seja UO ZDIS;  Sestanek na društvu MDI Kranj

Sestanek na društvu MDI Kranj

Prisotni na sestanku: g. Marjan Murko, predsednik MDI Kranj; ga. Marinka Javornik, tajnica MDI Kranj; g. Drago Novak, predsednik ZDIS.

Prisotni s strani občine: g. Boštjan Trilar, župan MO Kranj in ga. Ines Zabret, služba za stike z javnostjo in protokol.

Predsednik društva je predstavil delo društva, posebne socialne programe in kaj delajo čez celo leto. Predstavil sem  ZDIS (posebne socialne programe, razpisi, naložbe, sredstva, zakonodajo, itd…).

Pogovarjali smo se glede prostorov MDI Kranj. Župan ni obljubil ničesar. Vprašal je predsednika Marjan Murka, koliko sredstev imajo za najem prostorov. Povedali so da imajo nekaj sredstev na društvenem skladu, kjer so varčevali z namenom za nakup prostorov. Župan se je obvezal, da bodo posredovali pisno do 8.4.2016, če imajo v občini, kje prostor dostopen za invalide in se bodo potem naprej pogovarjali glede cene in najemnine.

Sestanek se je zaključil ob 16.45 uri.

 

31.03.2016 –  ZDIS 

Sestanek z g. Janez Bobnarjem glede delovanja ZDIS in MDI Kranj.

Prisotni: Janez Bobnar, član MDI Kranj; Marjan Murko, predsednik MDI Kranj in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Na začetku sme pozdravil vse prisotne in predal besedo pobudniku za sestanek, kaj ga zanima. Pogovorili smo se kako deluje, kaj vse izvajamo, katere posebne socialne programe na državnem nivoju in lokalnem nivoju. Zanimalo ga je kako je ZDIS financirana in kaj lahko član ZDIS dobi. Povedal sem mu, kaj vse lahko član dobi in kje, na koga se mora obrniti, itd…..