5. seja KOO Koroške regije

17. december 2015, Slovenj Gradec: Predstavniki ZDIS: Drago Novak, predsednik, mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka so se udeležili 5. seje KOO Koroške regije, ki je potekala v izredno delovnem vzdušju.