Psihosocialna rehabilitacija, Terme Dobrna, 21.11.-28.11.2015

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 21.11.-28.11.2015 v Termah Dobrna izvedla 7-dnevni izredno bogate program psihosocialne rehabilitacije, ki se ga je udeležilo 23 brezposelnih in zaposlenih delovnih invalidov iz društev invalidov iz cele Slovenije.