18. srečanje delovnih invalidov Slovenije v Logarski dolini, 4.7.2015

Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci,

V imenu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v svojem imenu, bi vas rada najprej vse lepo pozdravila.

Izredno sem vesela in počaščena, da sem na ta prelepi poletni dan, danes z vami na 18. tradicionalnem srečanju delovnih invalidov v Logarski Dolini, ki ga vsako leto požrtvovalno organizirata Zgornjesavinjsko medobčinsko društvu invalidov Mozirje in Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Današnji dan je še posebej pomemben in prazničen. Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje namreč letos obeležuje 45. letnico delovanja. Ustanovljeno je bilo davnega leta 1969 kot podružnica Društva delovnih invalidov Celje, današnje ime pa nosi od leta 1994. Društvo pokriva 7 občin, in ima preko 600 članov. V vseh teh letih svojega delovanja več kot uspešno izvaja posebne socialne programe in druge društvene programe in aktivnosti na socialnem, humanitarnem, rekreacijskem, športnem področju.

Zato mi dovolite, da današnjemu slavljencu iskreno čestitam za vse dosedanje opravljeno delo in zaželim čim več uspehov tudi v bodoče.

Vendar pa se delo ne opravi samo od sebe. Za vsemi uspehi stojijo ljudje, prostovoljci, ki nesebično in visoko strokovno opravljajo dela in aktivnosti za druge in jim s tem omogočijo kanček lepšega življenja.

Zato vsa zahvala vodstvu društva in vsem ostalim za ogromno opravljenega dela v korist invalidov.

Zavedati se moramo, da prav vsi mi, s prijazno kretnjo, pohvalno besedo, s tem, da si medsebojno prisluhnemo, da si pomagamo, lahko največ pripomoremo k prijaznejšim delovnim mestom za invalide, k spodbudnejšemu delovnemu okolju in medsebojnemu spoštovanju.

Le spodbujanje polnega uživanja človekovih pravic invalidov, sodelovanja, enakopravnosti in čimvečje samostojnosti lahko privede do močnejšega občutka pripadnosti in pomembnega napredka pri človeškem, socialnem in gospodarskem razvoju družbe. Prav zato mora država in vse institucije še bolj upoštevati načelo »Nič o invalidih, brez invalidov«, kar nujno vodi v dialog in družbeni konsenz, posledično pa k upoštevanju potreb invalidov ter postopnemu uresničevanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic vseh nas. Tega se zavedam tudi sama in prav tako naše ministrstvo.

V življenju sem spoznala, da je žal še veliko nerešenih in neurejenih zadev, ki se nanašajo na invalide, njihovo enakopravno vključevanje v delovno in družbeno okolje ter izenačevanje njihovih možnosti. Vendar nas mora v trenutkih nemoči voditi misel Winstona Churchilla: »Nikoli, nikoli, nikoli ne obupaj.«. In to je tudi vodilo vašega in našega Direktorata. Premika se počasi, pa vendar.

Spoštovane, spoštovani,

Izkoristite današnji dan, naj bo poln dobre volje, sproščenosti, druženja s prijatelji in prijetnega počutja. Naj zaključim z mislijo: »Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, saj nikoli ne pride ob napačnem času.«.

Upam torej, da se vidimo naslednje leto in da se čim več dobrih misli in želja tudi uresniči.

Hvala lepa!

 

Avtorica govora:
Tanja Dular,
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Avtor fotografij:
MDI Kamnik