DI Ilirska Bistrica: Invalidi so zborovali

V februarju je ilirskobistriško društvo invalidov, ki šteje preko 600 članov, opravilo na zboru članov pregled lanskega dela in predstavilo program za letošnje leto, ko bo med drugim obeležilo tudi 30-letnico delovanja.

Prav v ta namen so že na zboru podelili društvena priznanja aktivnim športnikom, prostovoljcem in zahvale posameznikom, ki so kakorkoli prispevali k razvoju društva.

Predsednica je poročala o živahnem delu društva in o načrtih za tekoče leto.

V preteklem letu so v glavnem izpeljali določene naloge. Posebno skrb so namenili izvajanju socialnih programov, ki blažijo socialne in psihične posledice invalidnosti. Tudi na invalide, ki so bili prizadeti v poplavah, niso pozabili. Številni člani so med letom koristili letovanje v različnih zdraviliščih s prilagojenim zdravstvenim programom in rehabilitacijo. Dobro so bile obiskane razne delavnice ročnih spretnosti in poučna predavanja za izboljšanje zdravja. Aktivni športniki-balinarji so društvu priigrali 11 pokalov, strelec pa je na državnem prvenstvu invalidov v dveh disciplinah dosegel najvišjo uvrstitev.

Izpeljanih je bila še vrsta drugih aktivnosti v korist invalidov.

Prisotne člane in članice društva, bilo jih je 112, so na zboru pozdravili predstavnica ZDIS Hilda Vuga, predstavniki invalidskih društev iz Pirana, Izole, Kopra, Sežane, Pivke, Postojne, Vrhnike in Logatca. Društvu so izrekli dobre želje tudi direktorica DSO in predstavniki društva diabetikov, društva upokojencev, koronarnega društva, univerze za tretje življenjsko obdobje in RK.

Na koncu je predsednica poudarila, da si bomo tudi v letošnjem letu prizadevali v okviru možnosti za izpeljavo vseh programov in da upa, da bo društvo v letošnjem letu le prejelo prepotrebna sredstva iz občinskega proračuna. V letu 2014 ni društvo prejelo nikakršnih sredstev zaradi nesprejetega občinskega proračuna.

Prav tako je poudarila, da v teh nehvaležnih časih, ker se nam je bistveno znižala raven že dosežene solidarnosti v sistemu socialnega zavarovanja in ki je v veliki meri prizadela veliko število naših članov, ki morajo preživeti s skromnimi invalidskimi pokojninami ali s skromnimi nadomestili ob izgubi delovnega mesta, moramo biti pri izpeljavi programov dovolj dosledni in tankočutni do različnih težav invalidov.

Na koncu pa je zaželela, naj kljub različnim težavam, ki jih ima vsak izmed nas, dnevi naprej tečejo mirno in varno. Naj bo vsak dan lep dan! Preživimo ga s tistimi, ki nas spoštujejo in so naša nepogrešljiva opora.

24.02.2015

 

Jožica Žibert