DI Ilirska Bistrica: Pedagoške akcije

Na območju delovanja našega društva smo na temo invalidnosti izvedli šest pedagoških akcij na šolah v Ilirski Bistrici, Kuteževem, Knežaku, Pregarjah, Podgradu in v Jelšanah.

Vsak človek si želi ohraniti svoje dostojanstvo, želi odločati o sebi, o svojem premoženju in imeti svojo zasebnost. Vse pa invalidu pogosto ni ne dosegljivo ne uresničljivo. V Sloveniji živi nad 160 tisoč invalidov in prav pedagoške akcije so priložnost, da mladi skozi pisano besedo in likovno ustvarjalnostjo vzpostavijo pozitiven odnos za kakovostno sožitje z invalidi v svojem prostoru in širši skupnosti.

Namen teh akcij je, da mladina spoznava posebne potrebe invalidnih in nemočnih občanov, da razume pravice invalidov pri njihovem enakopravnem vključevanju v družbeno življenje, da živi, dela in se obnaša varno, kar naj bi zmanjšalo število nesreč, da bo manj invalidov. Velik pomen ima tudi ozaveščanje mladih, širjenje pozitivne miselnosti in poznavanje invalidske problematike.

»Skozi petindvajset črk slovenske abecede nam je dano potovati in leteti, razumeti, spoznavati, slutiti, misliti in hrepeneti«, pravi pisatelj Jančar. In nekaj takšnega poleta je v izdelkih naših mladih, ki so sodelovali v pedagoških akcijah na temo invalidnosti. Akcije imajo vzgojen pomen, saj mlade osveščajo, da bi v mozaike življenja vgradili svetle kamenčke strpnosti, sožitja, sprejemanja drugačnosti, prijaznosti, sočutja in vztrajnosti.

Z rojstvom smo prejeli najdragocenejše. Življenje. Naše, eno samo, posebno, pomembno, neponovljivo. Čuvajmo ga!

In kaj je napisal učenec podgrajske šole ob tej priložnosti:
»Invalidnost je pojem, ki si ga zna razložiti samo tisti, ki je to v resnici že doživel. Invalidnost je težka stvar. Zgodi se nam zaradi lastne napake, kakor je na primer nesreča, ali zaradi nepravilnega delovanja človekovega organizma. Ljudje lahko postanejo invalidi v kateremkoli obdobju svojega življenja. Po mojem mnenju je takšna invalidnost hujša, kakor če se takšen rodiš. Poznam kar nekaj invalidnih ljudi, vendar so lepo sprejeti v naši sredini.

Mladi, varujte svoje darove in življenje! Ne delajte stvari, ki so nevarne in nepotrebne. Strpnost do drugačnih, sožitje z njimi, prijaznost in sprejemanje njihove drugačnosti je nekaj najlepšega, kar lahko storimo zanje in zase.«

V društvu smo posebno ponosni na sodelovanje z mladimi, vodstvom šol, pedagoškimi delavci in mentorji za razumevanje in izvedbo pedagoških akcij, ki so bile namenjene invalidski problematiki in obeležju vsakoletnega mednarodnega dneva invalidov. Ta obeležja ob zaključku pedagoških akcij so bila enkratna in neponovljiva in dragocen kamenček v mozaiku delovanja našega društva.

November 2013

Jožica Žibert, Društvo invalidov Ilirska Bistrica

4 slike: utrinki obeležja MDI v Podgradu