DI Domžale - otvoritev novih prostorov

V letu invalidov 2003 je Medobčinsko društvo invalidov Domžale pridobilo nove prostore na Ljubljanski c. 106 v skupni izmeri 127 m2 površine. Pri otvoritvi, ki je bila 27.09.2003 so bili navzoči številni gostje (iz ZDIS - predsednik Miran Krajnc, sekretarka Tanja Hočevar; podžupan Občine Domžale - Vinko Juhart; župan občine Trzin - Anton Peršak, zastopniki Gorenjske regije iz Kamnika, iz pobratenega društva invalidov Izola, prijatelji iz Kopra, Vrhnike, Tržiča, vodstvo hotela Delfin Izola - direktor Branko Simonovič).

Slovesnost ob odprtju novih prostorov, ki so dostopni tudi vozičkarjem, so začeli domžalski godbeniki, nadaljevale pa so Ljudske pevke Kulturnega društva Domžale pod vodstvom Mare Vilar. V pozdravnem nagovoru je predsednik društva Edvard Završnik poudaril, da dosedanji prostori v izmeri 27 m2 niso omogočali niti sestankov s poverjeniki, zato so se odločili za nakup novih prostorov. Sredstva zanje so zbirali dobrih deset let.

Društvo je večji del sredstev zbralo samo, del sta prispevali Občina Domžale in Zveza delovnih invalidov Slovenije, za kar sta s strani društva prejeli tudi spominska priznanja. Podžupan občine Domžale Vinko Juhart in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Miran Krajnc sta v svojih nagovorih potrdila, da poznata in sta seznanjena z delom društva in da je društvo nove prostore resnično potrebovalo.

Vsi povabljeni so bili nad novimi, lepo opremljenimi prostori, navdušeni. Ti bodo namenjeni delovanju društva, pa tudi preventivnim, socialnim, zdravstvenim in rekreativnim programom.

Slike z otvoritve si lahko ogledate na Galeriji (oz. kliknite na povezavo).