Sklep o imenovanju Mirana Kranjca v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Ljubljana, 16. februar 2005 - Od Vlade Republike Slovenije sem prejel sklep o imenovanju v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.Za mandatno obdobje štirih let se imenujejo:

Za predsednika
- mag. Janez Drobnič, minister za delo

za člane:
- Viktor Frangež, zaposlen na Ministrstvu za delo
- Marjetka Mahne, zaposlena na Ministrstvu za finance
- Miran Krajnc, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
- Božidar Remše, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
- Lučka Böhm, predstavnica sindikalnih zvez
- Brigita Ačimovič, predstavnica delodajalskih združenj.