Eksponiranje Zveze

Ljubljana, 9. februar 2005 - Eksponiranje Zveze se kaže tudi skozi sodelovanje v dveh razvojnih partnerstvih programa Equal (o katerem sem že poročal). Za dva programa sta po sklepu UO ZDIS zadolžena Zdenka Ornik in Lojzek Cifer. Današnji sestanek je bil namenjen formiranju izhodišč v vsebinskem in tehničnem smislu izvedbe.Delovna skupina SIOS-a za pripravo predloga Pogodbe o ustanovitvi Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je predlog pogodbe uskladila s pravnim mnenjem in ga pripravila za sejo Sveta.