Problematika invalidskega podjetja REHA

Ptuj, Radenci, 1. februar 2005 - Na sedežu invalidskega podjetja REHA na Ptuju so me informirali o problematiki poslovanja, ki postaja kritično zaradi zmanjšanega obsega dela. Pravijo, da je dela na področju proizvodnje, prodaje in vzdrževanja ortopedskih pripomočkov dovolj, le da je neenakomerno porazdeljeno med aktualnimi producenti v slovenskem prostoru. Moti jih tudi, da njihove konkurenčnosti na trgu nočejo opaziti odgovorni dejavniki – zavodi, ki obvladujejo politiko razvoja te dejavnosti. ZDIS podpira vse rešitve, ki so v prid uporabnikom izdelkov in storitev invalidskih podjetij, ki želijo svoje izdelke ponuditi ugodnejše.

Z omogočanjem ugodnejšega in cenovno sprejemljivejšega dostopa uporabnikov do uslug in storitev invalidskih podjetij pa tem omogočamo normalno poslovanje oziroma zagotavljamo socialno varnost zaposlenim invalidom.

Za Hišo zdravja v Radencih lahko rečem, da je dobro oskrbovana. V razgovoru z oskrbnikom kaže določenim idejam posvetiti več pozornosti.