Seja SIOS-a - September 2004

Ljubljana, 9. 9. 2004 - Na seji SIOS-a smo se odločili za profesionalizacijo in zaposlili gospoda Štefana Kušarja, ki bo opravljal delo za Svet na domačem in tujem področju. Pogovarjali smo se o razporejanju javnih sredstev FIHO za leto 2005 in podvomili v njihov dvig. V Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja smo predlagali člana (De Reya) z zastopnikom.Dali smo predloge za prejemnike nagrad in priznanj za delo na področju socialnega dela v letu 2004. za življenjsko delo smo predlagali Jožeta Zupanca, za ustanovno rešitev 14. člena Ustave RS pa Marjana Krofliča, mag. Cveta Uršiča in Borisa Šušteršiča.

Razpravljali smo o predvolilnih aktivnostih, ki jih vodimo invalidi. Podprli smo javni shod v Celju (25. 9. 2004) v sodelovanju z najvidnejšimi predstavniki slovenske estrade in javnih osebnosti (Nuša Derenda, Darja Švajger, Vlado Kreslin,Desa Muck, Boris Cavazza, Milena Zupančič, Manca Košir). Od invalidskih organizacij se pričakuje, da bodo zagotovile udeležbo (najmanj 3000).