Pritožba Aktiva delovnih invalidov PV in občni zbor DI Izola

Ljubljana, Izola, 4. februar 2005 - Zjutraj smo s predstavniki Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje in pravnico oblikovali ustavno pritožbo zaradi plačevanja dohodnine od nadomestila za opravljanje dela na drugem delovnem mestu. Spor z državo se vleče že deset let in kaže, da ni druge instance kot Ustavno sodišče.
Tradicionalno dobro obiskan in organiziran občni zbor DI Izola je pokazal, da je članstvo zadovoljno s programskim delom, ki ga je pohvalila tudi občutljiva županja. To kaže na družbeno vpetost v lokalni prostor, brez česar ni učinkovitega prostovoljnega socialnega dela.