Predlog za imenovanje predstavnikov v Svet vlade RS

Ljubljana, 31. januar 2005 - V povezavi s pozivom ministra za delo se je sestalo 13 reprezentativnih invalidskih organizacij in s tajnim glasovanjem izoblikovalo predlog za imenovanje pet predstavnikov invalidskih organizacij v Svet Vlade RS za invalide (Šušteršič, Krajnc, Pungartnik, Petrič, Kastelic).
Minister bo izmed predlaganih izbral tistih pet predstavnikov ki bodo dobili največje število glasov in jih predlagal v imenovanje Vladi RS. Omenjeni Svet je sestavljen iz petih predstavnikov vlade, petih predstavnikov strokovnih inštitucij in petih predstavnikov invalidskih organizacij.