Pevska revija, Šentjur pri Celju, 31. maj 2004

Šentjur pri Celju, 31. 5. 2004 - Zveza delovnih invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo invalidov Šentjur sta organizirala VI. revijo pevskih zborov društev ZDIS. Šentjurski invalidi so se izkazali pri organizaciji revije, tako v programskem delu, kot v delu, ki je bil namenjen druženju. Pokazali so se kot odlični gostitelji, kar je bilo mogoče opaziti na bogato obloženih mizah z doma pripravljenimi dobrotami. Z rezultatom svojega truda so lahko zadovoljni, saj večmesečne aktivnosti z učinkovitim in uspeŠnim zaključkom ni bilo mogoče spregledati. Za timsko delo, ki je angažiralo širši krog članov prostovoljcev je zaslužno vodstvo DI , ki mu je pri tem dati vso priznanje. Uspešno so vključili tudi lokalne donatorje, ki so prav tako pripomogli k prisrčnemu druženju in dobremu počutju udeležencev revije.

Denarno je revijo podprla ZDIS, pokroviteljica Občina Šentjur pri Celju z županom g. Štefanom Tislom in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Revija se je odvijala v športni dvorani Osnovne Šole HruŠevec-Šentjur, v njej pa je sodelovalo 12 pevskih zborov. Skupaj s pevci nas je bilo 900.

Kaže, da bomo morali v bodoče razmišljati o določenih spremembah v zasnovah revije, kar zadeva njen programski del...