ODI Zgornje Posotelje: Razstava 2011

Približuje se čas, ko bomo vstopili v Novo leto in je čas ko je potrebno narediti inventuro svojega dela v odhajajočem letu. Eden od takšnih dogodkov je vsekakor lahko prikaz ustvarjalnosti pridnih rok invalidk in invalidov, njihove stvaritve, aktivnosti, udejstvovanja pri različnih delavnicah, tako preko ZDIS-a kot tudi na lokalni ravni v povezovanju z različnimi kulturnimi društvi in institucijami. Tako smo že desetič zapovrstjo v Kulturnem centru v Rogaški Slatini, pripravili razstavo ročnih del in aktivnosti svojih članov v letu, ki je na odhodu. K sodelovanju smo povabili tudi varovance Pegazovega doma in učence III. osnovne šole Rogaška Slatina, ki je prispevala ročna dela svojih učencev, prav tako pa nam popestrila samo otvoritev razstave z svojim kulturnim programom. 

Da invalidi zmoremo in znamo je z svojim glasbenim nastopom pokazala in prikazala mlada invalidka na klaviaturah. Dobro sodelovanje med društvom in Kulturnim centrom pa je v svojem govoru poudarila direktorica Kulturnega centra Rogaška Slatina mag. Klaudija Redenšek. Da pa smo enakovreden in pomemben dejavnik tudi v družbenem in kulturnem življenju v svojih lokalnih skupnostih pa je dokaz, da se vsakoletne otvoritve razstave udeležijo tudi župani občin, katerih področja pokriva naše območno društvo.

Samo razstavo je odprl župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, ki je spregovoril v imenu vseh županov, čestital nam je ob bližajočem se prazniku 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov. V svojem nagovoru se je dotaknil dobrega sodelovanja z društvom in nam izrazil podporo tudi za v prihodnje, kot je dejal, smo pomemben vezni člen, z svojimi konkretnimi dejanji in predlogi, pa v veliki meri pripomoremo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju ne samo invalidov temveč tudi ostalih prebivalcev. Zahvalil se je predsedniku območnega društva invalidov za uspešno delo društva, njegovo pomembno vlogo v lokalnem okolju in skrbi za reševanje problemov invalidov. Po otvoritvi je bila razširjena seja UO z župani občin, kjer smo pregledali dosedanjo delo, hkrati pa jim predstavili plan dela in aktivnosti, ki jih načrtujemo za naslednje leto.

Poudariti pa je treba, vseh teh rezultatov ne bi bilo moč doseči brez dobrega in uspešnega vodenja društva, kar gre zahvala našemu predsedniku. Seveda pa je prepoznavnost društva v nekem okolju odvisna tudi od prisotnosti v lokalnem okolju, rezultatih dela, pomembno je, da o vsem tem obveščena tudi lokalna skupnost. Ne mine mesec, da ne bi z svojimi članki o naših aktivnostih seznanili tudi širšo javnost predvsem v lokalnih časopisih.

Tudi na spletni strani Zveze redno objavljamo svoje aktivnosti, večinoma tiste ki so povezani z lepimi trenutki, ki jih doživljajo naši invalidi. Žal o nesrečah ali manj srečnih dogodkih nismo in ne bomo poročali. Za to gre za našo prepoznavnost zahvale vsem, ki nas pri našem delu podpirajo, objavljajo naše članke in tudi slike.

Tajništvo ODI Zgornje Posotelje  

Ogled galerije slik