Ni dveh invalidskih organizacij (2)

Ne bi želel, da bi kdorkoli to nesmiselno dopisovanje dveh invalidskih organizacij preko časopisnega medija razumel kot prerekanje, kot bi to kdo utegnil razumeti v sestavku Ni nikakršnih dveh organizacij delovnih invalidov. Če ni dveh organizacij delovnih invalidov, potem sploh ne vem, zakaj si je g. Strašek izbral ravno Zvezo delovnih invalidov Slovenije kot sogovornika. Menim pa, da sem vseeno dolžan podati nekaj pojasnil na njegove dileme.Zveza delovnih invalidov Slovenije je invalidska organizacija in v svoje vrste ne vključuje kroničnih bolnikov, ki se v tem povezujejo v okviru humanitarnih organizacij. Kriterij zadostnega števila včlanjenih delovnih invalidov v posamezna društva smo določili po načelu uspešnosti in učinkovitosti delovanja posamezne organizacije, v kateri želimo dosegati najvišje učinke glede na skromna razpoložljiva javna sredstva, ki jih dobivamo iz FIHO.

Vrata v ZDIS so torej odprta tudi vam, vendar se vsi skupaj ne moremo izogniti programskim usmeritvam.

Kar zadeva notranjo reorganizacijo organizacije, menim da je ta proces lasten vsem invalidskim organizacijam, in je konstantna in neobhodna stalnica prilagajanja neprestano spreminjajočim se družbenim razmeram. Pa naj gre za profiliranje invalidske organizacije, nove oblike delovanja koordinacijskih odborov DI po regijah, projektno delo, itd. Gospod Strašek, saj vendar ne mislite resno, ko govorite o privilegijih v ZDIS. O drugih ne bom govoril, o sebi pa lahko rečem, da mi po skoraj dveh mandatih popolnoma ločenega družinskega življenja, neprestane aktivnosti, vedno novih nalog, kazenskih odgovornosti in še česa, pojem privilegija ne pove in ne pomeni prav nič.

Prav ste ugotovili, da smo se pričeli z letom 1995 profilirati, najprej z imenom, vedno bolj pa z vsebinskimi kriteriji, ki so jasni in nam zato omogočajo delovanje na invalidski sceni, tudi v EU. Danes nedefinirano socialno partnerstvo pač več ne obstaja.

Nobenega razloga ni, da po pridobitvi statusa invalidske organizacije ne bi mogli postati člani SIOS-a, ki se letos po črki zakona preoblikuje v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, in je že od maja redni član Evropskega invalidskega foruma.

Kar zadeva sodelovanje naše Zveze z drugimi organizacijami pa lahko rečem, da to sodelovanje temelji na programskih osnovah, projektnem pristopu oziroma interesnih opredelitvah populacije delovnih invalidov v segmentu civilne družbe, ki ga uresničuje Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Predsednik ZDIS
Miran Krajnc, dr. vet. med.