Nagovor ob VI. Reviji pevskih zborov društev invalidov ZDIS

Drage članice in člani, vsi nastopajoči, spoštovani župan g. Štefan Tisel, cenjenj gostje!

Imam prijetno dolžnost, da vas pozdravim v imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki s svojevrstnim oobčutkom zaznava hotenja svojih članov ter jih programsko opredeljuje v všečno obliko interesnega združevanja in ljubiteljstva.

Kaj nas še lahko bolj zbližuje in povezuje kot pesem, ki jo imamo radi, kot druženje, ki nam pomeni integracijo, kot sobivanje v lokalni skupnosti, ki nam pomeni socialno vključevanje, kot stik s širšo javnostjo, ki nam pomeni enakopravno obravnavo, kot dokaz naše kreativnosti, ki nam pomeni jasni izraz klica po enakih možnostih. Ja, vse to in še marsikaj drugega je današnja revija pevskih zborov želela sporočiti ljudem dobre volje, ljudem, ki nas obkrožajo, ljudem, brez katerih ne zmoremo življenja.

Ta dogodek je klasični primer, kako enostavno je lahko udejaniti pravila iz Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov. Občina Šentjur pri Celju, ki je država v malem,je nam invalidom dala možnost, da izkoristimo svoje ustvarjalne potenciale, ne le za lastno korist, temveč tudi za obogatitev svoje skupnosti, ki s svojo občutljivostjo dokazuje, da ji kakovost življenja državljanjov pomeni vrednoto za katero se je vredno potegovati. Vemo, da se časi spreminjajo, vemo, da se bodo spremenila naša pričakovanja, da bo prihodnost drugačna od prihodnosti sedanje generacije. Pa vendar ali ni lepo slišati besed izgovorjenih že danes: sem invalid sem na varnem in srečen. Delček tega razzmišljanja pooseblja tudi revija pevskih zborov Zveze delovnih invalidov Slovenije, danes v Šentjurju.

Spoštovani! Upam, da boste delili mnenje, da teh nekaj uvodnih misli ni bilo preveč, saj so le poudarile namen in sporočilo tega lepega dogodka, zato se ob koncu želim zahvaliti vsem, ki ste omogočili naš nastop, vsem ki ste promocijsko poudarili umestnost obstoja največje nacionalne invalidske organizacije, organizatorjem, občini, županu, predvsem pa sodelujočim v pevskih zborih, ki s svojo srčnostjo plemenitijo željo po sožitju.

Miran Krajnc