Nagovor ob 30 letnici delovanja DI Ljubljana Moste - Polje

Ljubljana, 22. 9. 2004Drage članice in člani, cenjeni gostje!

Veseli me, da vas lahko pozdravim v imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije in vam iskreno čestitam ob 30 letnem jubileju društva.

Z zadovoljstvom lahko skupaj z vami ugotavljam, da so se intence ustanovnih članov vašega društva uveljavile v polni meri. V vseh teh letih vam je uspelo povezati interese članstva in jih poenotiti v izvajanju posebnih socialnih progra-mov, ki so temeljno izhodišče naše invalidske organizacije.

Brez entuziazma, požrtvovalnosti in socialne naravnanosti temeljnih nosilcev vsebinskega dela se danes ne bi mogli s ponosom ozirati na prehojeno pot. Na področju invalidskega varstva in varovanja človekovega dostojanstva ste prav vi, drage prostovoljke in prostovoljci orali ledino in postavljali temelje civilne družbe. Edino, kar mi je žal je to, da svojega socialnega početja niste, zaradi svoje skromnosti in poštenja, medijsko razglašali, kar počnejo drugi akterji v naši družbi, ki si dostikrat neupravičeno lastijo dosežke civilne družbe in posredno tudi rezultate prostovoljnega socialnega dela. Pozabljajo, da ste vi na invalidski sceni že 30 let, oni pa bistveno manj.

Prav zaradi tega, bi se s tega mesta želel zahvaliti za nesebično pomoč, izkazano voljo, prizadevnost, pripravljenost in občutljivost vsem, ki ste v preteklih treh desetletjih gradili ne samo lastno podobo, temveč ste s tem tudi utrjevali ugled Zveze delovnih invalidov Slovenije, kot največje nacionalne organizacije.

Preko vaše članice, gospe Šmuc, ste bili neposredno vpeti v preoblikovanje aktov Zveze, posebej Statuta ZDIS, zato v tem trenutku ne morem prezreti njenega prispevka, ki je odločilno vplival na vsebino dokumentov naše Zveze.

Spoštovani! Naj ob koncu povem, ste programsko in zato tudi vsebinsko dobro naravnani, da ste minulo delo uspešno nadgradili z izzivi novega časa. Prepričan sem, da vam tudi v bodoče ne bo zmanjkalo poguma za uresničevanje enakih možnosti vseh tistih, ki jim življenje ni bilo naklonjeno. Taka pot naj bi tudi vodila do novih jubilejev.

Miran Krajnc