Delavnice razvojnega partnestva

Maribor, 2. februar 2005 - S predsednico MDI Ptuj in članico UO ZDIS Zdenko Ornik sva se udeležila srečanja partnerjev razvojnega partnerstva (RP) – inovativni pristopi za nove možnosti. ZDIS bo sodelovala v treh od sedmih delavnic (socialna izključenost, enake možnosti in prevladujoče politike) v projektu Equal, ki naše sodelovanje tudi financira. Ob tem še povem, da ZDIS sodeluje še v enem projektu RP (tudi Equal), ki pa zadeva problematiko usposabljanja v invalidskih podjetjih.

V obeh primerih nismo nosilci projekta, ampak razvojni partnerji, ki jim ni vseeno za položaj profilirane invalidske organizacije, za članstvo, za pridobitve invalidov in za ugled, ki zaradi obvezne transnacionalnosti seže tudi v tujino.