2-dnevno usposabljanje za aktivno življenje in delo za invalide

Terme Čatež, 8.-9. maj 2004 - Zveza delovnih invalidov Slovenije je organizirala 2-dnevno usposabljanje za aktivno življenje in delo za invalide v delovnem razmerju ali brezposelne invalide, ki iščejo oziroma čakajo na zaposlitev.Med invalidi je največji odstotek delovnih invalidov. Pravne podlage za urejanje pravic te kategorije invalidnih oseb obstajajo, bolj kot na normativni ravni je vzrok za zaskrbljenost pri dejanskem uveljavljanju in uresničevanju pravic invalidnih oseb. Delovnega mesta, ki bi ustrezalo preostali delovni zmožnosti invalida, pogosto ni mogoče zagotoviti. Postopki, povezani z zmanjševanjem števila zaposlenih, praviloma pomenijo hud pritisk za tiste zaposlene, ki že imajo kategorijo invalidnosti, pa tudi na tiste, ki statusa delovnega invalida še niso pridobili, subjektivno pa se čutijo manj sposobne za delo zaradi poškodb, obolenj in tudi zaradi starosti.

V plenarnem zasedanju smo spremljali temi z razpravami o invalidskem zavarovanju po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (predavatelj Miran Kalčič), in predstavitev novega predloga Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji inzaposlovanju invalidov (predavatelj mag. Cveto Uršič).

Aktivno vključevanje udeležencev (150) je kazalo na aktualnost vsebin.

Potekalo je kot delo po skupinah in sicer:

1.delavnica (mentor mag. Andrejka Fatur - Videtič): Vzpodbujanje osebnostne rasti - obvladovanje invalidnosti
2. delavnica (mentor Marja Strojin komentor Uroš Blatnik): Družina z invalidnim članom
3. delavnica (mentor doc. dr. Dare Kovačič): Uspešno komuniciranje
4. delavnica (mentor Stanislava Debevec): Poti do dela in zaposlitve
5. delavnica (mentor Miran Krajnc, komenor Alojz Cifer): "Brainstorming" članov UO in predsednika NO ZDIS