15. junij 2004 -- Ljubljana - Obisk predstavnikov DI Trebnje

Zvezo so obiskali predstavniki DI Trebnje. Vesel sem takega obiska, ki skozi delovni razgovor pripelje do obojestranskih pozitivnih odločitev. Veliko težav imajo zaradi predrage najemnine za društveni prostor, zaradi česar bomo obiskali trebanjsko županjo. Govorili smo še o programskih dokumentih in težavah pri iskanju odgovornih nosilcev funkcij v društvu.