11. maj -- Celje - Nagovor ob 35-letnici delovanja MDI Celje

Drage članice in člani!

Imam prijetno dolžnost, da vas lahko pozdravim v imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije in vam ob 35-letnici delovanja MDDI Celje iskreno čestitam. Upravičeno ste lahko ponosni na številne dosežke s področja prostovoljnega socialnega dela, v katerem ste prednjačili z izvedbo posebnih socialnih programov, ki so ves čas bili vaš zaščitni znak v tem velikem slovenskem gospodarskem bazenu. Danes je prava priložnost in tudi naša dolžnost, da se spomnimo vseh prostovoljcev, vseh prizadevnih društvenih aktivistov, ki so večkrat s svojo požrtvovalnostjo in skrbjo do sočloveka, presegali norme običajnega prostovoljstva.Danes je trenutek, ko lahko na njihovem primeru opozorimo širšo javnost na nedorečene aktualne vsebine socialne države v Sloveniji, ki pa vendarle postaja vedno bolj konzistentna tudi zaradi članstva v EU. Državna socialna politika počasi skozi zakonodajo identificira ključna izhodišča, ki so v neposredni povezavi z nami državljani invalidi in zadevajo zagotavljanje socialne varnosti s pravico do zaposlitve oz. pomoči ob izgubi možnosti pridobitnega dela. Nasploh je problematika zaposlovanja invalidov temeljna zadolžitev Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki si bo v okviru socialnega partnerstva, kot civilna družba prizadevala uresničevati delovne in življenjske interese članstva.

Nikakor ne bomo pristali na pragmatične posege liberalistične socialne politike, ki nastopa proti socialnim institucijam in si prizadeva prevaliti čim več socialnih rizikov na posameznika tudi ob predpostavki, da je ne bo zmogel. Tudi ne bomo dovolili, da bi slovenska vlada preobremenjena z gospodarskimi vprašanji premočno tehtala med ekonomskim in socialnim razvojem.
Kdo pa smo to mi, ki rečemo, da tega ne bomo dovolili ? Nič posebnega nismo, smo le del normalne družbe, ki je v EU pripoznana kot dejavnik odločanja v Evropskem invalidskem forumu, instituciji EU, zadolženi za zaščito človekovih pravic nas invalidov.

Če se nekateri bojijo življenja v EU, to prav gotovo za našo populacijo ne velja. Bruselj nas v ničemer ne omejuje ali odvzema, nasprotno, iz prakse razvitih držav Evrope, lahko pričakujemo uspešno državno socialno politiko. Toda samo od sebe ne pride nič. Brez naše aktivne vloge in partnerskega odnosa ter večnega prizadevanja za uresničevanje evropske direktive nič o invalidih brez invalidov, ne bo želenih rezultatov. Kajti zavedati se moramo, da EU ni vsemogoča, da se socialna država začne graditi že v krajevni skupnosti in se konča pri stabilnem sofinanciranju invalidskih organizacij.

Še veliko tega je potrebno postoriti v tej naši mladi, malo več kot 10 let stari državi. Tudi to, da bomo pospešili razvoj dobrodelnosti in humanost izrazili skozi zakonodajo, ki bi davčno bistveno bolj razbremenjevala donatorje, kot je to predvideno v davčni reformi. Tako bi v društvu lažje premoščali stroške organizacije, saj ima tudi prostovoljstvo svoje meje in to ob spoznanju odvzemanja javnih finančnih sredstev invalidom v Fundaciji invalidskih in humanitarnih organizacij ob tihem pristanku slovenske politike.

Spoštovani ! Danes je vaš praznik, praznik, ki simbolizira več desetletno dejavnost društva invalidov na področju uresničevanja posebnih socialnih programov, posebej namenjenih najbolj ranljivi skupini prebivalstva. S svojo dejavnostjo ste se uveljavili v lokalni skupnosti in s tem prispevali k promociji dela civilne družbe, ki odklanja diskriminacijo in teži k enakopravni obravnavi ter socialnem vključevanju. Verjamem, da je ta obletnica nova spodbuda za spoznanje, da življenje ni nekaj statičnega, temveč večen utrip skupnosti ljudi v kateri se boste počutili varno in sprejeto.

Miran Krajnc, predsednik ZDIS