November 2023

Seja Komisije za aktive

Člani komisije: Srečko Matkovič, Vladimir Postružin in Sanja Jablanović so na prvi seji zastavili smele cilje na področju še aktivnih invalidov: predstavitev delovanja Komisije za aktive na usposabljanju ZDIS, zloženka o brezplačni pravni pomoči, vzpodbujanje povezovanja sodelovanja med DI in enotami ZRSZ, vzpodbujati DI da v okviru svojega programa izvajajo izobraževanje s področjadelovnopravne zakonodaje.
 

Fotografija: ZDIS

PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2023 OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2023 prejme OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA.

V Občini Šempeter - Vrtojba:

Seja Komisije za informiranje

Člani komisije so za publikacijo ZDIS izbrali izdelke učencev in dijakov, ki so sodelovali v Pedagoški akciji 2023.

Fotografija: ZDIS