ZBOR ČLANOV ZDIS, Gostišče Grof, Vransko, 4.6.2024

 Zveza delovnih invalidov Slovenije je dne 4.6. izvedla redni zbor članov ZDIS, ki se ga je udeležilo 57 predstavnikov članov. Med drugim je bilo sprejeto Letno poročilo ZDIS za leto 2023, plan ZDIS za leto 2024 in planska izhodišča za leto 2025.