ZČ DI Postojna

Prisotni člani so potrdili vsa poročila društva invalidov za leto 2023 in plan za leto 2024 ter planska izhodišča za leto 2025. Prisoten je bil podžupan občine Postojna Andrej Berginc, ki je pohvalil delo društva. Peter Bršek, predsednik ZDIS se je prostovoljcem zahvalil za opravljeno delo in predsednici Daliborki Rudonjić zaželel, da še naprej uspešno krmari med vodenjem društva invalidov in svojo službo, saj sam zelo dobro ve koliko usklajevanja in kompromisov je pri tem potrebno. Andreja Mihelčič in Adam Dekanj sta postala častna člana društva. Prisotni so bili tudi predstavniki drugih društev iz KOO Obalno kraške regije. Po zaključenem zboru članov so se zavrteli ob glasbi in nadaljevali druženje.

 

Fotografije: ZDIS