Aktivnosti DI Sevnica v letu 2024

24. januar

Prvi kopalni dan v Dobovo. Pod vodstvom socialne komisije se je zbralo 49  članov na tri urnem kopanju, po kopanju pa je sledilo še prijetno druženje.

3. februar  

Regijsko prvenstvo ZDIS v šahu posameznoje potekalo v Črnomlju. Naši šahisti Damjan Škerbec, Franci Derstvenšek in Martin Mirt so se tekmovanja udeležili pod vodstvom Ludvika Cvirna.

3. februar

Imeli smo proslavo ob 50.letnici Društva invalidov Sevnica, v  prostorih osnovne šole Savo Kladnik Sevnica. Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri uspešni izvedbi proslave. Še posebna zahvala gre naslednjim sodelujočim:

Bec Rudi in Erman Stane za pomoč pri pogostitvi; aktivu kmečkih žena Zabukovje za pomoč pri prireditvi in pripravi sladkih dobrot; Sekciji ročnih del»MRAVLJICE« DI Sevnica pod vodstvom Ameršek Jožice in Bec Metode za izdelavo ličnih daril za nagrajence;  Osnovni šoli Savo Kladnik  Sevnica, predvsem ravnatelju Tuhtar Alešu za pomoč pri postavitvi prostora ter za brezplačni najem dvorane; Mesarstvu Požun-Martin in Vesna, Žigarski vrh, za lepo pripravljeno omizje in vso prehrano; ansamblu Jarica za zapete pesmi, kakor tudi mladima harmonikašema Žnidaršič Špeli in Starc Luki za nastope. Posebej se zahvaljujemo Občini Sevnica za pomoč pri izvedbi proslave ob 50-letnici  DI Sevnica ter vsem  ostalim članom, ki so kakorkoli  prispevali, da je društvo  slavilo visok  jubilej in da bomo še naprej uspešno delovali. VSEM SE ŠE ENKRAT LEPO ZAHVALJUJEMO!

6. marec

Redni letni zbor članov DI Sevnica v prostorih jedilnica Osnovne šole Savo Kladnik Sevnica. Zbora se je udeležilo  88 članov ter povabljeni  gosti iz DI Krško Mimica Stopinšek, MDIO Litija in Šmartno pri Litiji Miro Vidic in tajnica DI Radeče Julijana Majerič, vodja  za družbene dejavnosti na občini Sevnica Mojca Sešlar, Rajko Žagar predstavnik ZDIS-a .

Predsednik društva in predsedniki društvenih organov so podali poročila za leto 2023. Ugotovimo lahko, da smo v društvu pozitivno in uspešno poslovali. To potrjujejo tudi poročila predsednika DI Sevnica, predsednika nadzornega odbora in častnega razsodišča. Poročila so bila soglasno sprejeta. Plan dela in finančni plan, ki ga je podal predsednik društva za leto 2024 in smernice za leto 2025,  je bilo soglasno sprejeto. Poudarek zbora pa je bil, da se bomo še naprej trudili izvajati vseh 8 posebnih socialnih programov in smernice ZDIS, posebno pozornost pa bomo namenili delovanju DI Sevnica na lokalni ravni. Skrb za ohranjanje zdravja, pomoč invalidom in druženje so temelj za dobro telesno in duševno počutje vsakega našega člana, kar je osnova za delovanja društvu.  Zbor  so pozdravili tudi vsi prisotni gostje iz  Krškega, Radeč in Litije ter predstavnik ZDIS Rajko Žagar; prav tako je zbor pozdravila vodja za družbene dejavnosti na občini Sevnica Mojca Sešlar. Člani so bili zelo zadovoljni z rezultati preteklega leta in druženja, saj smo skupaj preživeli  lep popoldan.

 

OBVESTILA:

21. maj (torek)  organiziramo izlet: vožnja z barko po Ljubljanici. Cena izleta je 35.00 €. Prijave zbiramo do zasedenosti avtobusa.

 

Roman Novšak, tajnik DI Sevnica