Novice iz MDIO Litija in Šmartno pri Litiji

RAZDELJENE KAPACITETE

Zveza delovnih invalidov Slovenije nam je za leto 2024 dodelila 18 tedenskih terminov za koriščenje kapacitet za ohranjanje zdravja, in sicer štiri manj kot leto poprej. Kapacitete imamo na razpolago po 6 v Termah Čatež in Izoli, po eno pa v Termah Ptuj in Radencih. Termini so razporejeni skozi vse leto, ne samo v poletnih mesecih, za katere v društvo prejmemo daleč največ prijav. Tako smo imeli na razpolago 6 terminov od januarja do maja, 6 od junija do avgusta in 6 od septembra do decembra.

O razporeditvah kapacitet je januarja odločala socialna komisija, po prej skrbno pripravljenem predlogu. Ob pregledu prijav žal vsako leto ugotavljamo, da so prijavnice zelo nepopolno izpolnjene, čeprav so kot obrazec izredno preproste. Žal tudi navedeni podatki vedno niso točni, zato moramo o resničnosti navedb vsako prijavnico preveriti. Največ nepravilnosti ugotovimo pri navedbi podatka o zadnjem koriščenju kapacitet in o letu vpisa v naše društvo. Evidence, ki se vodijo v društvu, nam na srečo omogočajo preverjanje vsakega posredovanega podatka. Ravno zaradi tega so občasni očitki, da smo pri razdelitvi kapacitet pristranski, več kot neutemeljeni.

V razpisnem roku smo prejeli 42 prijav. Prvi kriterij izločanja so bili kandidati, ki so koristili kapacitete zadnje 3 leta, kar je v skladu z določili Pravilnika o postopku dodelitve socialno zdravstvene pomoči. Le teh je bilo 18. Po razporeditvi pa je ostalo še 6 kandidatov, ki so bili izločeni na podlagi točkovanja. Kriteriji za točkovanje so: status invalida, trajanje članstva, koriščenje kapacitet v preteklih letih, aktivnosti v društvu, termin koriščenja. Socialnega statusa invalida ne ugotavljamo, ker glede na varovanje osebnih podatkov nismo za to pristojni.
Koriščenje je bilo tako odobreno 18 prijavljenim kandidatom, ki jim želimo prijetne počitnice.

O odločitvi socialne komisije so bili vsi prijavljeni kandidati pisno obveščeni. Tudi zavrnjeni kandidati imajo še vedno možnost koriščenja v primeru, da ne pogojujejo lokacije in termina letovanje. V dopisu smo jim svetovali, da pokličejo v tajništvo društva, kjer se vodi čakalna lista za primer odpovedi koriščenja kapacitete člana, ki mu je bilo letovanje dodeljeno ali v primeru, da nam Zveza delovnih invalidov Slovenije dodatno ponudi proste kapacitete. Proste kapacitete nam ponudijo v primeru, da jih v ostalih društvih po vsej Sloveniji ne izkoristijo.

Vera Bric

SANACIJA PO POPLAVAH SE ŠE IZVAJA

Izredna vodna ujma 4.8.2023 je povzročila veliko škodo v starem in novem domu invalidov v Litiji. Razmere v katerih sta se znašla oba doma je težko opisati. Najbolj o tem pričajo fotografije. Zlasti tiste iz 4.8.2023, ko so najbolj prizadevni člani društva iz pisarn reševali računalnike in najbolj pomembno dokumentarno gradivo iz 1m visoke brozge vode, blata in fekalij. Sledilo je odvažanje blata, uničene pisarniške opreme, čiščenje in sušenje ostanka opreme in objekta. Še v teku teh opravil, so potekali opisi škode in ocene o višine stroškov sanacije. Časa za poglobljene in strokovne ocene škode ni bilo veliko, zato sedaj ugotavljamo, da je bila prvotno ugotovljena škoda starega doma premajhna, neustrezna. V teku sušenja opreme in zidov smo ugotovili, da je poleg podov, nujno sanirati tudi omete na zunanjih stenah objekta. Potrebno je bilo namreč odstraniti obstoječi omet in ga nadomestiti z vodoodpornim, To in nadomestitev plastičnih podov s keramičnimi je bil največji  nepredviden strošek. Ta poseg se je sedaj izkazal za nujen, saj so objekti, ki so bili podobno poplavljeni kot naš in niso bili pravilno sanirani, sedaj potrebni ponovne sanacije.

Velik del stroškov sanacije so prihranili prostovoljci ( člani in nečlani ), ki jim skupaj z donatorji in sponzorji dolgujemo globoko zahvalo. Nehvaležno je  naštevati donatorje in vse, ki so priskočili na pomoč, pa vendar je prav omeniti nekatere: FIHO preko Zveze delovnih invalidov Slovenije, Občina Litija in društvi invalidov Hrastnik in Sevnica. Zaradi opisanega v Društvu beležimo finančni  primanjkljaj, ki ga pokrivamo iz lastnih sredstev, ki so sicer namenjena osnovni dejavnosti.

Miro Vidic

 

Obveščamo, da je za tradicionalni štiridnevni izlet v Istro in Kvarner, (3 nočitve s polpenzioni) z obeležjem Dneva žena, še nekaj prostih mest.
Za udeležbo ni pogoj članstvo v Društvu.

 

ŠAHISTI USPEŠNI UDELEŽENCI OBMOČNEGA TURNIRJA

Šahisti, člani Društva invalidov Litija Šmartno pri Litiji, so se 3.2.2024 udeležili območnega tekmovanja invalidov v šahu. Tekmovanje je organizirala Zveza delovnih invalidov Slovenije in je štelo kot izbirno tekmovanje za državno prvenstvo posameznikov, izvajalec tekmovanja je bilo DI Črnomelj.

Sodelovalo je 27 šahistov iz jugovzhodne  Slovenije. Naše Društvo so zastopali Mirko Plaznik, Zvone Skomina in Rufad Sadiković. Tekmovanja se smejo udeležiti samo invalidi s statusom.  Praviloma imajo udeleženci  rating Šahovske zveze Slovenije, zato je raven dvobojev na dokaj visoki ravni. Najboljših pet pridobi pravico udeležbe na državnem prvenstvu, ki ga izvede Zveza za šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite. Iz našega Društva se je tokrat na državno prvenstvo uvrstil Rufad Sadiković, ki je zasedel odlično četrto mesto.

Miro Vidic