Slovesna obeležitev 55.letnice delovanja Zveze delovnih invalidov Slovenije

ZDIS je bila ustanovljena 16.januarja 1969. Slovesna obeležitev 55.letnice delovanja največje reprezentativne invalidske organizacije v Sloveniji je potekala prav na datum ustanovitve - 16.januarja. Peter Bršek, predsednik ZDIS je v svojem govoru povzel izstopajoče dogodke iz zgodovine organizacije, vlogo in delovanje ZDIS v današnjem času in poudaril, da ZDIS nastopa kompetentno, strokovno in etično ter da nas širše družbeno okolje dojema kot legitimnega in zanesljivega sogovornika; kot organizacija in kot družba pa smo dozoreli in izpolnjeni so vsi pogoji, da lahko učinkovito zastopamo interese delovnih invalidov in uresničimo njihove pravice in interese na državni in lokalni ravni.

 

Prisotne člane organov in delovnih teles ZDIS, predstavnike institucij in zunanjih sodelavcev so nagovorili: Danijel Kastelic, državni svetnik; mag. Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije; Borut Sever, direktor FIHO in Miran Krajnc, bivši predsednik ZDIS.

Za glasbeni vložek je poskrbela violinistka Barbara Zalaznik Matos.