Seja KOO Dolenjska in Bela krajina

Seja KOO je potekala pod vodenjem MDI Novo mesto, poročevalca sta bila člana UO ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS je prisotne seznanil s tekočimi zadevami ZDIS.

Na zadnji seji so tudi predali vodenje KOO in naslednje leto jo vodi DI Metlika.

 

Fotografija: ZDIS