Informativni sestanek za projekt "Občina po meri invalidov"

ZDIS je izvedla vsakoletni informativni sestanek za DI in občine, ki želijo pristopiti k projektu "Občina po meri invalidov". Predstavitev je vodila mag. Andrejka Fatur Videtič, predsednica projektnega sveta. Sodelovali so tudi ostali člani projektnega sveta. Interes za izvajanje projekta je pokazalo 6 občin.

Avtor fotografij: ZDIS